Najpopularniejsze definicje infografiki

Zagadnienie Infografiki według Lecha Mazurczyka

Podstawową zaletą infografiki jako informacji jest to właśnie, że przyspiesza u czytelnika zrozumienie jakiejś sprawy.

Na świecie panuje złoty wiek tego gatunku, u nas jednak jego sytuacja jest katastrofalna. Każdy z polskich redaktorów naczelnych słyszał, że infografika jest ważnym elementem zawartości pisma – i prawie żaden nie zdał sobie pytań: dlaczego? po co są infografiki? Nie wiedzą nawet, czym jest infografika. Wielu uważa, że wykonaną na komputerze ilustracją. Efekt? W polskiej prasie infografiki bardziej ozdabiają, niż informują. Tymczasem infografika, którą się zajmuję, jest dziś na świecie pełnoprawnym, odrębnym gatunkiem dziennikarstwa. Gatunkiem czystym: nie grafiką, nie ilustracją – ale informacją. Tyle że obrazową. Może to być rysunek, schemat, tabela, wykres, obraz złożonych z różnych elementów…Każda informacja wizualna może być infografiką. Widziałem fenomenalne infografiki wykonane z tej samej odległości i perspektywy, na których widać stosunek wielkości jednego obiektu do drugiego – to też infografika. 

(…)

Jak pisać infografiki

Infografika może mieć różną formę, wielkość, stopień skomplikowania. Rozmiary infografiki powinny być jak najmniejsze. Nieprawdą jest, że to, co większe, jest bardziej oczywiste. Stopień skomplikowania też musi być jak najmniejszy. Czytelność jest dla infografiki niezmiernie ważna, dlatego musi to być informacja prosta i przejrzysta. Najważniejsza jest jednak skuteczność. Komunikat, jakim jest infografika, powinien być skutecznie przekazany. Ma on zatrzymać uwagę czytelnika tylko na czas potrzebny do jego zrozumienia. Dlatego skutecznie – dla infografiki oznacza: szybko, wyczerpująco, dokładnie. Podstawową zaletą infografiki jako informacji jest to właśnie, że przyspiesza u czytelnika zrozumienie jakiejś sprawy.

(…)

O wyższości treści nad formą

Infografika czasem uzupełnia tekst, czasem służy sama sobie. Kryterium jest proste: jeśli sama wyczerpuje temat, tekst staje się niepotrzebny. Ale takie wypadki to wyjątki. Tak było z infografiką Dzień ognistej kuli, którą zrobiłem w 2005 roku, w rocznicę wybuchu bomby atomowej nad Hiroszimą. Tekst dopisano do niej po to, by nie funkcjonowała samodzielnie. Nikt wtedy na taką niezależność nie był przygotowany, dziś pomału się to zmienia. Najczęściej infografika po prostu towarzyszy tekstowi. Nie do każdego tekstu można ją jednak zastosować. Jeśli w artykule znajduje się informacja, którą można przedstawić w formie graficznej i takie przedstawienie przyspieszy jej zrozumienie przez czytelnika, wtedy robimy infografikę. W przeciwnym razie – nie. Powtórzę: jedynym kryterium jest tutaj skuteczność. 

(…)

Formę infografiki dostosowuje się do tematu. Dane statystyczne, liczbowe wymuszają stosowanie słupków, serków, linii, diagramów i tym podobnych. Kiedy pokazujemy podział pewnej całości, najlepiej użyć serka należy. (…) Linie najlepiej ukazują trendy, spadki, wzrosty, stabilizację. Słupki stosuje się wtedy, gdy chcemy porównać wielkość dwóch różnych elementów. W zasadzie każda prosta figura geometryczna może przedstawić stosunek wielkości poszczególnych liczb. Wszystkie te wizualizacje nazywam krótkimi informacjami graficznymi.

Bardziej złożoną formę mają schematy organizacyjne, na których pokazujemy zależności między poszczególnymi elementami. (…) Zwykłe drzewo genealogiczne również spełnia szerokie kryteria tego gatunku – z tym, że porządkuje elementy nie zgodnie z hierarchią, lecz zgodnie z upływem czasu. Jeszcze trudniejsze w wykonaniu, jak już pisałem, są mapy. Najbardziej jednak skomplikowane formy wymusza temat, który należy wytłumaczyć. Taki temat wymaga od infografika indywidualnego podejścia.

(…)

Infografiki, które cechuje taka skomplikowana organizacja informacji, nazywam – analogicznie do większych form dziennikarskich – artykułami graficznymi. Rządzą się one takimi samymi prawami jak artykuły dziennikarskie, tyle że zamiast słów występują obrazy, a funkcję spójników pełnią strzałki, linie nawigacyjne czy cyfry. (…) Należy pamiętać, że w infografice forma zawsze powinna zależeć od treści. Infografik nigdy nie może sugerować się w pierwszej kolejności formą – nie tworzy bowiem ilustracji. Najpierw musi wiedzieć, co chce pokazać, dopiero potem wybiera sposób i metodę przekazania tego. Rysunek w infografice zasadniczo redukuje niepotrzebne szczegóły. Zdjęcia podkreślają autentyczność tego, co przedstawiamy. Użycie rysunku, zdjęcia, ikony czy czegokolwiek innego wynika więc z treści informacji. Oczywiście nie ma reguły. Czasem, gdy opisujemy złożony problem, bardziej ozdobna forma może być uzasadniona. 

Lech Mazurczyk

Rysownik, Infografik w Newsweek, Biblia dziennikarstwa

Zagadnienie Infografiki według Wawrzyńca Święcickiego

Infografika za pomocą obrazów uzupełnionych tekstem opowiada złożoną historię.

Infografiki pozwalają w prosty i ciekawy sposób przedstawić fakty lub idee jednocześnie zwracając uwagę na zależność pomiędzy prezentowanymi danymi. Mogą za pomocą obrazów uzupełnionych niezbędną ilością tekstu, opowiadać złożoną historię.

 • W infografice główną rolę odgrywa grafika. To na niej powinien spoczywać główny ciężar przedstawienia problemu. Jednak zazwyczaj niezbędny jest komentarz słowny – ograniczający się przynajmniej do tytułu i ułatwiający szybkie zidentyfikowanie kluczowych informacji. Nie należy dążyć do wyeliminowania tekstu z infografiki za wszelką cenę. Priorytetem jest dostarczenie czytelnikowi łatwej do zrozumienia informacji, a nie skomplikowanego rebusu. Komentarze powinny być krótkie i jasno sformułowane, odnoszące się bezpośrednio do grafiki.
 • Głównym środkiem przekazu w infografice jest obraz. Dzięki temu informacje w niej zawarte szybko i bez zbędnego wysiłku są odczytywane przez mózg czytelnika. Emocje wywołane przez obraz dodatkowo mogą stymulować mózg do efektywniejszej pracy, wywoływać większe zainteresowanie.
 • Infografika jest powszechnie zrozumiała, ponieważ posługuje się uniwersalnym kodem – obrazami. Dzięki temu w większym stopniu niż język pisany jest w stanie pokonać bariery związane z wykształceniem, znajomością języka, brakiem wyobraźni itp. W łatwy sposób pomaga coś zrozumieć lub odkryć.
 • Infografika ukazuje trudne do zaobserwowania zależności między informacjami. Wskazuje najważniejsze elementy i uwypukla istniejące między nimi powiązania, ułatwiając pełne zrozumienie problemu.
 • Infografika powinna móc funkcjonować samodzielnie – nawet po oddzieleniu od głównego tekstu (np. artykułu) powinna być zrozumiała, zawierać informacje wyjaśniające zjawisko lub jakiś jego aspekt od początku do końca (jak zdanie zaczynające się od dużej litery a kończące kropką).
 • Infografika ułatwia koncentrację na elementach, mających istotne znaczenie.
 • Dobra infografika powinna być atrakcyjna i przyjazna dla odbiorcy, a przez to powinna zachęcać do przeanalizowania. Zawiera w sobie obietnicę zrozumienia i odkrycia czegoś nowego w prosty sposób.
Wawrzyniec Święcicki

Infografiki – krótki poradnik, wawrzyniecswiecicki. com, tekst zamieszczony pierwotnie na stronie www.nauka.uj.edu.pl.

Zagadnienie Infografiki według 

Ireny Pulak i Małgorzaty Wieczorek-Tomaszewskiej

W literaturze pojawiają się definicje ujmujące to pojęcie bardzo szeroko i interpretujące infografikę jako graficzną reprezentację danych, informacji oraz wiedzy, która w sposób szybki i klarowny może ukazać złożone informacje. Taki właśnie opis daje definicja Douga Newsom’a i Jima Haynes’a. Infografikę w tym podejściu stanowi każda forma obrazowa służąca do ukazania pewnych informacji [Newsom, Haynes, 2008, s. 240]

W artykule pt. „Sztuka informowania” Michael Burns i Tomasz Bitner cytują projektanta, Johna Casserta, który uważa, że infografika to „grafika objaśniająca”, ponieważ kładzie ona nacisk nie tyle na informowanie, ale raczej na samo graficzne wyjaśnienie informacji, przekazywanie pewnych idei obrazami [Burns, Bitner, 2011].

Dave Grey na swoim blogu poświęconym komunikacji podaje cechy charakteryzujące infografikę sformułowane wspólnie z J. Velasco. Infografika ich zdaniem:

 • jest wizualnym wyjaśnieniem, które pomaga w łatwy sposób coś zrozumieć lub odkryć;
 • operuje przede wszystkim grafiką, ale jeśli jest to niezbędne integruje słowa z obrazem w sposób płynny i dynamiczny;
 • funkcjonuje samodzielnie i jest intuicyjna;
 • ukazuje informacje, które wcześniej były ukryte lub niewidoczne;
 • ułatwia zrozumienie prezentowanych treści;
 • jest powszechnie zrozumiała

(…) Infografika może być w sposób jasny i przystępny opowiedzianą historią. Szczególnie ta forma sprawdza się przy zaawansowanych treściowo infografikach, łączących w sobie dużą ilość danych, faktów i informacji pochodzących z różnych grup tematycznych. 

Przy bogatych treściowo infografikach, istotnym czynnikiem, wpływającym na wygodę odczytu są wymiary fizyczne samej prezentacji graficznej. Odpowiednio dobrane kształty i wymiary ułatwiają odbiór, a w przypadku reprezentacji cyfrowej – odczyt na monitorze. Obecnie większość przekazów infograficznych przygotowywanych jest z myślą o ich publikacji w Sieci, muszą zatem być dostosowane do wymiarów standardowych monitorów, z możliwością przewijania ich w pionie lub poziomie. Tradycyjne infografiki składały się z reguły z pojedynczych wykresów i diagramów, obecnie jednak zawierają ich dużo więcej i stają się coraz bardziej rozbudowane.

Irena Pulak, Małgorzata Wieczorek-Tomaszewska

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych

Zagadnienie Infografiki według

Kazimierza Wolnego – Zmorzyńskiego

Infografika – (mapy, tabele, wykresy). Wyodrębnienie ich jako gatunku (gatunków) może budzić pewne wątpliwości, poparte zarzutami, że są to zwykle elementy niesamoistne, występujące jako części większej całości, np. artykułów czy raportów. Mimo to wymienia się je jako tzw. gatunki towarzyszące większej całości, wydzielane na stronie w tekst boksach. Prasa dostarcza jednak przykładów występowania rzeczonych materiałów samodzielnie np. kurs walut w „Gazecie Wyborczej” czy notowania dolara bądź sytuacja na giełdzie (w różnych dziennikach), albo opis prognozy pogody. Warto podkreślić, że mapy, tabele i wykresy wprawdzie stanowią najczystszą informację, ale niejednokrotnie (np. konstrukcja tabeli, dobór kryteriów czy podmiotów w niej prezentowanych) mogą kryć intencje publicystyczne czy nawet polityczne. 

Infografia to informacja ilustrowana fotografią. Tekst ma tłumaczyć odbiorcom nie tylko to, co widzą na fotografii, ale dlaczego widzą dane zjawisko i co im się z tym obrazem kojarzy. Tekst nie może opisywać fotografii, ale ma być jej uzupełnieniem. Celny podpis potęguje efekt odbioru. Jest to więc typowa informacja udokumentowana fotografią, zawierającą przenośnię bądź symbol. Tekst może być napisany przez fotoreportera, ale częściej tworzony jest przez redaktora odpowiedzialnego, który celnie i dowcipnie opisuje zdjęcie dostarczone przez fotoreportera. Ostatnio „Gazeta Wyborcza”, zbliżając się do popularnych reality-show, chwyta życie na gorąco i publikacje zamiast tekstów ilustrowanych fotografią zdjęcie w czarnych ramkach, niby zatrzymany kadr filmowy, moment ważnej chwili z dnia poprzedniego i utrwalony na taśmie fotograficznej z lapidarną informacją.

Kazimierz Wolny-Zmorzyński

Autor, Gatunki Dziennikarskie

Zagadnienie Infografiki według autorów

PODRĘCZNIKA DO CONTENT MARKETINGU

Definicja 1

Infografika – jest to wizualizacja graficzna przedstawiająca informacje, dane lub wiedzę, ukierunkowana na przedstawienie skomplikowanych treści w szybki i zrozumiały sposób. Może ułatwić zrozumienie poprzez wykorzystanie grafiki w celu wsparcia możliwości postrzegania wzorów i trendów przez układ wzrokowy człowieka. 

Definicja 2

Infografika to wizualna prezentacja wiedzy lub danych, stworzona w celu przedstawienia informacji w jasny i atrakcyjny sposób. Grafiki pomagają czytelnikowi zrozumieć skomplikowane procesy lub po prostu pokazują część informacji w ciekawej formie, aby przyciągnąć uwagę. Istnieje wiele różnych typów infografik (statyczne, graficzne, histogramy, mapy danych, mapy sekwencji itd.), jednak ich cel to rozpowszechnienie wśród jak największej liczby osób. Infografiki składają się z 3 części: wizualnej, treści oraz informacji wewnętrznych (insight data). Mogą być narzędziem edukacyjnym lub informacyjnym jak również sposobem budowania świadomości marki. Nasz mózg reaguje zazwyczaj na bodźce wizualne, a obrazy przetwarzane są szybciej niż tekst, dlatego infografiki zdają się być bardzo efektywne.

Podręcznik do Content Marketingu

CMEX, Content Marketing Expert

Zagadnienie Infografiki według Sebastiana Sikory

Wyróżniającą cechą grafiki informacyjnej jest jej – jak łatwo się domyślić – aspekt informacyjny. Wobec tego, co już wiemy o informacji, można powiedzieć, że infografika musi zapewniać danym otoczkę, która z kolei umożliwi ich odniesienie do tego co opisują, a także do wiedzy odbiorcy. Ale co to właściwie znaczy? Infografika oznacza bardziej kompleksową formę niż wizualizacja danych. Może kierować do odbiorcy jeden lub wiele komunikatów nawzajem się kontekstualizujących, a co za tym idzie, wykorzystywać pojedynczą lub wiele wizualizacji danych, może zawierać zredagowany tekst, ilustracje, fotografii itp., wszystko po to, aby zapewnić niezrozumiałym dla odbiorcy danym kontekst i objaśnić, jak je interpretować za pomocą treści, które nawiązują do tego co już wie. (…)

Infografika z założenia jest użytecznym i efektywnym źródłem określonych informacji dla danego odbiorcy, jednocześnie już pojedyncza wizualizacja danych, nawet w postaci tabeli lub ilustracja, może funkcjonować jako infografika, kiedy jest źródłem informacji. Pojawia się jednak pytanie, czy infografika podobnie jak informacja ma charakter subiektywny? Trzymając się definicji, trzeba by stwierdzić, że tak. Specjalistyczne wizualizacje dla laika będą tylko szumem informacyjnym, natomiast dla odbiorcy posiadającego wiedzę, jak je interpretować, będą źródłem konkretnych informacji. Różnicę w pierwszym przypadku będzie czynił opis, jak interpretować, oraz elementy kontekstualizujące, dzięki którym wizualizacja nabierze również dla laika charakteru informacyjnego. Z drugiej jednak strony jeśli zawęzimy grupę docelową i tak zaprojektujemy komunikat, że pojawi się pewność jego poprawnej interpretacji wewnątrz tej grupy, będziemy mieli do czynienia z infografiką.

Sebastian Sikora

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, 2+3D

Zagadnienie Infografiki według Piotra Lewandowskiego

Infografikę stanowią wszelkie prezentacje graficzne danych, nie zawsze liczbowych, przy pomocy map, tabel, wykresów oraz innych środków i graficznych rozwiązań. Wyodrębnienie przez K. Wolnego-Zmorzyńskiego infografi i infografiki jako gatunków informacyjnych miało na celu uzmysłowienie, iż występują one często jako samodzielne całości, znaki, symbole, kompleksy danych. Trudno jednak zgodzić się co do tej samodzielności, gdyż tak jak zostało wspomniane wcześniej, wymagają one odpowiedniej interpretacji (K. Wolny-Zmorzyński, 2009). Czytelnik nie jest w stanie rozkodować tabel i wykresów spadków giełdowych, sondaży partii itp. Infografikę uznaje się za przekaz informacji w stanie najmniej sugestywnym. Pogląd ten wymaga zdecydowanych weryfikacji, gdyż i kolor i sposób prezentacji danych, a co najważniejsze odpowiednia interpretacja infografiki przez autora sprawiają, że są one w oczekiwany sposób odczytywane. Stąd też rodzi się pytanie o możliwość ustalenia dominanty informacyjnej w stosunku do infografiki. Należy ją mierzyć tak samo jak teksty dziennikarskie i w przypadku, gdy przekaz publicystyczny wykracza poza opis informacyjny można mieć wątpliwości co do rodzaju informacyjnego tego gatunku. W literaturze nie ma odpowiedniego wzorca gatunkowego, który określałby infografikę. Dzieje się tak, ponieważ niektóre z nich stanowią całości zamknięte, bez opisów i bez interpretacji. Inne natomiast stanowią integralną część tekstu dziennikarskiego. Nie ulega wątpliwości, że postulowana samodzielność jest w ich przypadku wątpliwa. Wydaje się, iż infografika nie może istnieć oderwana od: kontekstu i emocjonalnych odniesień. Wzrosty, spadki, bramki, liczby, kwoty wszystko to sprawia, że czytelnik jest odpowiednio pobudzany do wzmożonej uwagi przy samodzielnej analizie infografiki. Co za tym idzie nie można powiedzieć, iż mapy, tabele i wykresy stanowią najczystszą informację (K. Wolny-Zmorzyński, 2009). 

Piotr Lewandowski

Historyk i dziennikarz, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych

Zagadnienie Infografiki według Marka Smiciklasa

Definicja 1

Infografika (termin będący skrótem grafiki informacyjnej) to obraz łączący w sobie dane z wzornictwem graficznym, który służy zarówno jednostkom, jak i całym organizacjom w zwięzłym przekazywaniu odbiorcom komunikatów. Infografiki pomagają w przekazywaniu i tłumaczeniu:

 

 • idei, właściwości produktów oraz korzyści potencjalnym klientom,
 • procesów biznesowych i możliwości oferowanych klientom,
 • idei i polityki pracownikom
 • filozofii firmowej oraz strategii inwestorom

 

Definicja 2

 

Infografika – wizualizacja danych lub myśli, która pozwala przekazać odbiorcom złożone informacje w taki sposób, by można je było szybko przyswoić i z łatwością zrozumieć.

Mark Smiciklas

Wizualizator i orędownik infografik, Intersection Consulting

Divi WordPress Theme

Ta strona korzysta z plików cookie ("ciasteczka"). Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Więcej Informacji

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Instytut Rozwoju Infografiki Anita Bednarczyk z siedzibą w Polsce.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Powyższa treść polityki cookies została zaczerpnięta (we fragmentach / w całości) ze strony www.wszystkoociasteczkach.pl. Jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje IAB Polska.

Zamknij