Cel projektu i książki

Celem projektu i książki Kompendium Infografiki jest zbudowanie wartościowej bazy wiedzy, która będzie stanowiła zbiór materiałów i rekomendacji umożliwiający rozpoczęcie prac nad infografiką.

Na chwilę obecną nie ma oficjalnie dostępnych wytycznych w zakresie projektowania infografiki. Są to często mniej lub bardziej sprawne próby dookreślenia tego zagadnienia jednak są to ujęcia z perspektywy dziennikarskiej lub typowo marketingowej. Trudno znaleźć pozycję traktującą o tym zagadnieniu w sposób kompleksowy.

Główne założenia projektu i książki:

Stworzenie kompleksowej wiedzy w formie publikacji „Kompendium Infografiki”

Stworzenie portalu z aktualizacją i rozszerzeniem wiedzy z książki

Z

Określenie zasad projektowania skutecznej infografiki

Wprowadzenie jasnych zasad oznaczania infografik i etyki projektowej

Poprawa jakości projektowanych infografik w Polsce

Dostarczenie badań skutecznych szablonów, układu i elementów infografiki

Stworzenie zbioru materiałów i wiedzy niezbędnej do pracy na stanowisku infografika

Dookreślenie etapów projektowych, składu zespołu projektowego, zakresu obowiązków, odpowiedzialności i umiejętności wybranych członków zespołu

Weryfikacja narzędzi do tworzenia infografik

w

Dotarcie do ekspertów zajmujących się infografiką

Podniesienie kompetencji osób szukających wiedzy w temacie infografiki

Tyle z założeń typowo projektowych a teraz wyzwania bardziej prywatne:

Specjalistów ds. infografiki w Polsce

Infografika produktowa w branży e-commerce

%

Skutecznych projektów infografik

Na 3 powyższe cele należy spojrzeć w skali dekady a nie jednego roku.  Głównym założeniem strony www jak i projektu jest również zmiana ogólnego przekonania w zakresie projektowania skutecznej infografiki. Wierzę, że poprzez ten projekt wspólnymi siłami podniesiemy jakość projektowanych infografik w Polsce. Przyczynimy się do wzrostu takich projektów, które swoim przekazem bez problemu będą łamały bariery językowe dostarczając skutecznych treści w formie wizualnej opowieści.

 

Kto jest autorem?

Sprawdź
Divi WordPress Theme

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close